9 December 2005

VOORDRACHT MILITAIRE WILLEMS-ORDE VOOR POOLSE PARACHUTISTENBRIGADE

Minister Kamp heeft besloten de 1ste Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade bij Koningin Beatrix voor te dragen voor toekenning van de Militaire Willems-Orde.Het is vijftig jaar geleden dat deze hoogste dapperheidsonderscheiding voor de laatste maal werd uitgereikt. De brigade komt voor de onderscheiding in aanmerking voor haar inzet tijdens operatie Market Garden in 1944.

Kamp volgt hiermee het advies van het Kapittel der Militaire Willems-Orde.
Alle Poolse militairen, de commandant en zijn manschappen, die bij Driel en Oosterbeek vochten, worden op deze wijze geëerd. Zij leverden een wezenlijke bijdrage aan de bevrijding van Nederland. De bewindsman doet bij de Koningin eveneens een voordracht generaal-majoor Stanislaw Sosabowski, destijds commandant van de eenheid, postuum te eren met de Bronzen Leeuw.
De bewindsman heeft dat vandaag in een brief aan het parlement laten weten.

De Poolse parachutistenbrigade was onvoldoende getraind en had weinig gevechtservaring. Door problemen met het luchttransport kwam ze onder de sterkte en later dan gepland aan in het operatiegebied, met een opdracht die onder uiterst moeilijke omstandigheden en zonder de vereiste vuursteun moest worden uitgevoerd.
Met vasthoudendheid en moed slaagde een groep van ongeveer 200 militairen erin onder zwaar vijandelijk vuur de Neder-Rijn over te steken en vervolgens op de noordelijke oever deel te nemen aan de gevechten.

Het vasthoudend optreden van de brigade was in hoge mate te danken aan de doortastende en onverschrokken wijze waarop generaal Sosabowski het commando voerde. In de zin van de Wet op de Militaire Willems-Orde was een voordracht voor postume toekenning van de MWO aan Sosabowski persoonlijk niet mogelijk.
Wel wordt hij voorgedragen voor de Bronzen Leeuw. Deze dapperheidsonderscheiding krijgen zij die zich in de strijd tegenover de vijand door bijzonder moedige en beleidsvolle daden hebben onderscheiden.In rangorde komt de Bronzen Leeuw direct na de Militaire Willemsorde.

Het is zeer uitzonderlijk dat een MWO wordt toegekend. De laatste keer gebeurde dat in 1955. Over de wijze van uitreiken van zowel de MWO als de Bronzen Leeuw volgt overleg met de regering, de Poolse autoriteiten en familieleden van de generaal.

Minister Kamp schrijft vandaag eveneens in een brief aan de Kamer dat er onvoldoende grond is Indiëveteraan Jack Boer voor de Militaire Willems-Orde voor te dragen.
Boer was voorgedragen voor zijn vermeende rol bij een bevrijdingsactie met een groep Britse militairen van ongeveer 2300 geïnterneerde Nederlanders uit de Werfstraatgevangenis in Soerabaja, op 10 november 1945. Vast staat dat hij zich destijds vrijwillig beschikbaar stelde als tolk en gids en deelnam aan de actie met gevaar voor eigen leven. Dat getuigt van moed. Dat hij persoonlijk uitzonderlijke daden van moed, beleid en trouw verrichtte bij de bestorming van de gevangenis is echter niet aangetoond.

Ook van een andere voordracht voor dapperheidsonderscheiding is afgezien, omdat niet duidelijk valt te achterhalen wat zijn aandeel precies was in de bevrijdingsactie.Boer werd eerder geridderd in de Orde van Oranje Nassau met de Zwaarden en hij ontving de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon.

In zijn brief zegt Kamp "Dat er onvoldoende grond is over te gaan tot toekenning van een MWO of een andere dapperheidsonderscheiding laat onverlet dat waardering en bewondering past voor het optreden van de heer Boer, die ik bij deze namens de regering uitspreek."

bron.

De Uitrusting

Gastenboek

picture
"...waarom luid je de klok? De soldaat gaf er opnieuw een schop tegen.Het geluid weerklonk over het duizend-jaar-oude dorp Driel en stierf weg. De soldaat keek op Cora neer en zei toen: Omdat ik vind dat het moet...."
Laurence Binyon
Kazematten Museum